خبرهای سایت

Picture of مدیر سیستم
تعیین موضوع سمینار
by مدیر سیستم - Sunday, 26 Farvardin 1397, 9:18 AM
 

 دانشجویان دوره مجازی، لازم است موضوع سمینار خود را مشخص نموده و فرم های مربوطه را به تایید استاد راهنما و مدیر گروه برسانند.

لازم به ذکر است که فرم های سمینار در سامانه آموزش مجازی و از بخش "منوی اصلی" قابل دسترسی می باشد.


 
Picture of مدیر سیستم
حذف و اضافه
by مدیر سیستم - Monday, 23 Bahman 1396, 10:11 AM
 

دانشجوياني كه در زمان انتخاب واحد، هيچ واحدي اخذ نكرده اند در زمان حذف و اضافه با مشكل سقف واحد مواجه مي شوند.

در نتيجه اين دسته از دانشجويان لازم است هر چه سريع تر، با تحصيلات تكميلي دانشگاه سمنان تماس برقرار كرده تا در صورت امكان اين مشكل را رفع نمايند. (اين مشكل مربوط به واحد آموزش مجازي...

Read the rest of this topic
(100 words)
 
Picture of مدیر سیستم
قابل توجه دانشجويان مجازي ورودي 96
by مدیر سیستم - Monday, 23 Bahman 1396, 10:00 AM
 

دانشجويان ورودي 96 كه هر درسي به جز دروس يادگيري ماشين، مجموعه ها و سيستم هاي فازي، رايانش تكاملي و سمينار اخذ نموده اند هر چه سريع تر نسبت به حذف اين دروس اقدام نمايند.

 
Picture of مدیر سیستم
انتخاب واحد دانشجويان ورودي 96
by مدیر سیستم - Thursday, 12 Bahman 1396, 8:15 AM
 

دانشجويان ورودي 96 لازم است دروس يادگيري ماشين، سيستم هاي فازي و رايانش تكاملي و نیز درس سمینار را اخذ نمايند. مهلت انتخاب واحد تا روز پنج شنبه 96.11.12 مي باشد.