خبرهای سایت

تغییر تاریخ امتحان

 
عکس مدیر سیستم
تغییر تاریخ امتحان
از مدیر سیستم در چهارشنبه، 17 خرداد 1396، 7:35 صبح
 

تاریخ امتحان درس "تحلیل و پردازش زمان-فرکانس (پردازش ویدیو) " به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید فطر تغییر یافته و تاریخ برگزاری آن 96.4.10 می باشد.