پرسش های متداول

1- چه افرادي مخاطب اين دوره ها محسوب مي شوند؟

اشخاصي که در زمينه فناوري اطلاعات مشغول به فعاليت هستند، علاقه مند به ارتقاي سطح آگاهي ها و دانش خود مي باشند و در عين حال براي حضور منظم در کلاس ها فرصت کافي در اختيار ندارند. طبيعتاً چنين افرادي به خوبي با فضاي مجازي آشنا هستند و فعاليت در آن را تجربه نموده اند. بعلاوه از سطح مناسبي از سواد رايانه اي برخوردارند، بدين معني که قادر هستند امور جاري خود را مبتني بر فناوري اطلاعات به انجام برسانند. از آنجا که محيط آموزش مجازي، بر محوريت يادگيرنده بنا نهاده شده است، انگيزه فراگيران موجب افزايش کارآيي دوره براي ايشان مي گردد. بنابراين مناسب است صرفاً افرادي اقدام به حضور در اين دوره ها نمايند که به آموزش هايي که ارائه مي شود نياز دارند و نه صرفاً مدرک آن.

آخرین تغییر: یکشنبه، 13 بهمن 1392، 12:30 عصر